Besøk vår nye hjemmeside på www.filosofifestivalen.no/