Programkomiteen

Marit Laland

Kirsten Tangen

Knut Jost Arntzen

Anlaug Lia

Arne-Fred Solbekk

Faglig råd

Inga Bostad

Hilde Vinje

Trond Berg Eriksen

Thomas Hylland Eriksen

Ingmar Meland(permisjon)

Kaja Melsom

Anita Leirfall

Line Ruud Ørslien

På Kanten-stiftelsens styre

Marit Laland – leder

Sigbjørn Eliassen

Frode Morten Tønnesland

Pressegruppen

Anlaug Lia – leder

Anne-Kristine Aas

Helen Bøe

Anne Danielsen

Øvrige funksjoner

Eva Penzo – poesiansvarlig

Kragerø Computer Service
v. Daniel Anundsen –
utvikling og vedlikehold av nettstedet