Evy Ellingvåg

Nina Gromstad
og Thomas Moen

Anita Leirfall og
Ingmar Meland

Deltakere fra
Kragerø Kunstskole

Arne-Fred Solbakk

«La meg få hvile på dunmyke enger»
Lillian Hammari Opgård