Informasjon om persontrafikk i, til og fra Kragerø.

Drangedal Bilruter AS
Driver ordinær rutetransport i Kragerø

Rutetider
Telefon:  35 99 81 00
Faks:      35 99 66 20
E-post:    adm@drangedal-bilruter.no

Konkurrenten.no
Kristiansand – Oslo – Kristiansand.

Rutetider
Telefon:    37 93 15 15

Sørlandsekspressen
Oslo – Kristiansand – Oslo

Rutetider
Ruteinfo:  177
Telefon:    815 22 450
Faks:         37 09 62 63

Kragerø Fjordbåtselskap AS
Kragerø Fjordbåtselskap betjener hele Kragerøskjærgården, til vanns og til lands.

Rutetider
Telefon:        400 05 858
E-post:          post@fjordbat.no

Taxibåt, Kragerø Fjordbåtselskap AS
Telefon:        400 05 858
E-post:          post@fjordbat.no
Hjemmeside: www.fjordbat.no

Sannidal Taxi
Telefon 35 99 20 77

Stabbestad Taxi
Telefon 484 48 888

Kragerø Taxi
Telefon 35 98 12 40