Kontaktformular

Sosiale medier

Aktuelle kontakter

Grunnet feil på vår mail-server må kontakt skje til følgende epost: post@frodemorten.no
og ikke via vårt kontaktskjema.

Det er også mulig å kontakte personer direkte på telefon. Disse finner du til høyre på denne siden.

Navn

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

Styreleder Marit Laland, 918 52 321
Frode Morten Tønnesland, 962 25 404
Arne-Fred Solbekk, 928 57 842
Leder pressegruppa Anlaug Lia, 958 21 520